Elhagyatott szombathelyi laktanya

Elhagyatott szombathelyi laktanya

Az ország egyik legdinamikusabban fejlődő vidékeként szoktuk gondolni Vas megyét, elsősorban az osztrák határ közelsége miatt. Ugyanakkor a határ közelisége mögött számos probléma húzódik meg. Az egyik ilyen probléma az, hogy az 1990-es években és a 2007-es schengeni csatlakozást követően számos korábbi laktanya vált üressé a megyében. Lélekszámarányosan Vas megyében található az ország legtöbb üres laktanyája, bár a pontos számokkal kapcsolatban az állami Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tud információt adni.

A helyzet azonban nem egyszerűen megmagyarázható. Az üres laktanyák egy részét korábban a szovjet Vörös Hadsereg ideiglenesen használta 1957-ben az ’56-os forradalom leverése után, míg másokat a határőrök foglaltak el. A határőrség megszűnése után az üres szovjet laktanyákat a honvédelmi tárca és a kincstári vagyonkezelő vették át. Emellett az önkormányzatok is lehetőséget kaptak az üres laktanyák hasznosítására, és néhány magánkézbe került az elmúlt évtizedekben. Azonban hiányzik az átfogó terv a hasznosításukra, így sok laktanya hosszú ideje kihasználatlanul áll, és állapota folyamatosan romlik.

Szombathelyi laktanya

Az 11-es Huszár úti szombathelyi laktanyát, amelyet az 1912-ig a városban állomásozó huszárezredről neveztek el, a szovjetek már 1947-ben elfoglalták, majd 1990-ben kiürítették. Azóta sem találtak számára hasznosítást, bár sokféle elképzelés merült fel, mint például kulturális, oktatási vagy turisztikai felhasználás. A legújabb fejlemény az, hogy a városi önkormányzat elfogadott egy tanulmánytervet egy építésziroda által készített laktanya újrahasznosítására. Időközben a terület kitakarítását és lomtalanítását is elkezdték. Azonban egyelőre nem világos, mikor és miből valósul meg az impozáns látványterv.

A megyében az igazi problémát azonban nem a volt szovjet, hanem a volt határőrlaktanyák jelentik. Felsőszölnök például, ha lenne ilyen világrekord, valószínűleg világrekorder lenne az egy főre jutó volt laktanyák számában. A nem egészen hatszáz lakosú község a szlovén-magyar-osztrák hármashatár közelében található, és három egykori határőrlaktanyája is van.

Napjainkban

A Vasi Inter-Opus Kft. bruttó 863 millió 346 ezer forintért vásárolta meg a szombathelyi 11-es huszárlaktanya „B” területét. Az önkormányzat a területet egy licit keretében értékesítette, ami azután történt meg, hogy az Örökségvédelem hosszú eljárás után eltávolította a laktanya Lovas utca felőli oldalán található épületekről a védettséget, így ezek lebontásává váltak.

A munkálatok már elkezdődtek a területen, a növényzetet eltávolították, és az új tulajdonos hamarosan eleget tesz az épületek lebontásával kapcsolatos kötelezettségének. Az önkormányzat következő lépése pedig az lesz, hogy az út kialakítását végzi el a terület feltárásához.

Térkép a laktanyához