Daczi Péter: A kecskeméti szovjet laktanyák

Írta: | 2012. július 3. kedd

[adsense_id=”1″]

Daczi Péter barátunk írt egy remek, mindenre kiterjedő cikket “A kecskeméti szovjet laktanyák” címmel. Olvassátok és terjesszétek!

A Rudolf laktanya

Kecskeméten az első laktanyák Lestár Péter polgármesternek köszönhetően épültek. Tervei közt volt például az út és utcahálózat korszerűsítése illetve a laktanyák építése. Az 1879. évi 36. törvénycikk 33. §-a lehetőséget adott a településeknek, hogy a lakosságnak eddig sok nehéz pillanatot okozó beszállásoltatási rendszertől megszabaduljanak, illetve a Honvédelmi Minisztérium pedig 25 éven keresztül térítést fizetett a laktanyát építő városoknak.

 A tüzérezred szemléje a Rudolf laktanyában, 1980 körül

A tüzérezred szemléje a Rudolf laktanyában, 1980 körül


A város már 1881-ben elhatározta a Rudolf lovassági laktanya építését, de adminisztratív okok miatt erre csak 1886-1887 között került sor. Az építészek Pártos Gyula és Lechner Ödön voltak, a kivitelezést Erdélyi Mihály és társai, Heitzmann és Milkó szegedi vállalkozók, Árkay Sándor műlakatos, Nagy Pál esztergomi kőfaragó, illetve Rainer Károly szegedi asztalos vállalta.1887. július 28-án gróf Pejavich Miklós lovassági tábornok megtekintette az épülő laktanyát, melyet három hónap múlva, október 1-jén adtak át. Az átadási ünnepségen sok tábornok, köztük az idetelepülő k. und k. 7. huszárezred parancsnoka, és a civil elit jelentős része, például Lestár Péter volt jelen. 1893. október 1-jén megérkezett a k. und k. 13. huszárezred is.

A garnizon az I. világháborút követően honvédségi tulajdonban maradt. 1923-ban ide költözött Kecskemét helyőrség parancsnoksága. A húszas években szinte minden évben rendeztek itt valamilyen jelentősebb eseményt. 1925-ben vívóversenyt, ?1926-ban jótékonysági lovas-ünnepélyt, ?1928-ban pedig Borbála napi ünnepségeket tartottak a laktanyában. 1938. szeptember elején elkezdték bővíteni az objektumot egy 88 ló elhelyezésére alkalmas istállóval és egy 17 db gépkocsi tárolására alkalmas járműszínnel.

A II. világháború után a garnizont átnevezték Losonczy István laktanyává, majd az ötvenes éveket követően a szovjet 198. gárda tüzérezred költözött be, akik a területen állították fel Kutuzov marsall emlékművét is. Lakóépületek nem épültek, a tiszteket a homokbányai objektumban lévő lakótelepen szállásolták el.

1-Rudolf laktanya, 2-Erzsébet laktanya, 3-Ferenc József laktanya

1-Rudolf laktanya, 2-Erzsébet laktanya, 3-Ferenc József laktanya

Az ide települő szovjet tüzérezredet 1989-ben vonták ki, majd a megüresedett laktanya a Honvédelmi Minisztérium őrizetébe került. Egy évvel később, 1990. április 24. és 25. között a szovjet fél átadta Városi Tanácsnak az Erzsébet laktanyával együtt. A két objektum együtt 12 hektár nagyságú volt, és 33 épületből állt.  Fáy Ferencné tanácselnök-helyettes írta alá az átadásról és az átvételről szóló jegyzőkönyvet a Honvédelmi Minisztérium képviselőjével együtt. Később létrehozták a Közép-Európai Nemzetközi Alapítványt. Az alapítvány létrehozásakor az alapítók úgy döntöttek, hogy a laktanya területét funkcionálisan megosztják a következő módon: A műemlék épületeket és környezetükét egyetem létrehozására, két kb. negyven méter szélességű területet pedig bérbeadás céljára különítették el. Ezen területek bérbeadásából származó bevételek voltak hivatottak az alapítvány működési kiadásait fedezni.  Később a laktanya újra önkormányzati tulajdonba került.
[adsense_id=”2″]
A laktanya épületeit – párat leszámítva – nem használják, üresen állnak, csak egy kis épületet újítottak fel a laktanya sarkában. A két nagylovardát és az istállót bérlik, de ennek ellenére lehangoló látványt nyújtanak. Pár épületet már elbontottak, a lövegek beállója is félig lebontva áll. Az utóbbi időkben tárgyalások folytak egy új sportcentrum építéséről a laktanya területén, de eddig még nem kezdődött el építkezés.

A Rudolf laktanya. Középen Alexander P. Litvin, a tüzérezred parancsnoka (1976-1981)

A Rudolf laktanya. Középen Alexander P. Litvin, a tüzérezred parancsnoka (1976-1981)

 A gyorsleventék látogatása a Rudolf laktanyában, 1943 márciusában:

http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=4954

Az itt települt magyar alakulatok:

4. honvéd huszárezred ? A négyes huszárok 1882-óta állomásoztak a városban, és itt is maradtak az I. világháború kitöréséig.

7. k. und k. (Vilmos) huszárezred ? Ez az alakulat költözött be elsőnek a frissen felépített huszár laktanyába 1887-ben.

8. k. und k. (Esterházy) huszárezred ? 1904 áprilisában érkezett az alakulat, majd 1914-ben innen indult a frontra.

13. k. und k. (Jászkun) huszárezred ? 1893-ban érkeztek Kecskemétre, és kilenc évig maradtak a helyőrségben.

M. Kir. 5. (Losonczy István) tüzérosztály ? Az 1920-as évek elején érkezett az 5. aknavető századával

M. Kir. 4. (Kinizsi Pál) tüzérosztály ? Egyes források szerint a Rudolf laktanyában állomásozott az alakulat, majd 1939. január 20.-án Szolnokra települt.

M. Kir. 3. tüzérosztály - A 13. gyaloghadosztály része volt, 1944 októberében súlyos veszteségeket szenvedett, 1945. január 18-án újraszervezték a tüzérosztályt.

 

Szovjet alakulatok:

 ?/? ?? 28865 - 198 ?? ?? 93 ?? ??? ? 93. gárda gépesített lövészhadosztály/ 198. gárda önjáró tüzér ezred (korábban Táborfalván, majd a 60-as évek végétől már Kecskeméten települt. 1965. előtt: 198. gárda tüzér ezred). Az alakulat részt vett Csehszlovákia 1968-as megszállásában is. (08. 21. ? 11. 07.)

 

Az Erzsébet laktanya

A két, 1897-ben épült (1996-ban lebontott) csapatkórházi épület mellett a 20. század elején emelték a Galíciában állomásozó 13. közös huszárezred részére az Erzsébet (pót) laktanyát, mely név később átment a csapatkórházra is. A laktanya tervrajzai 1902 végén készültek, az épületek 1905-ben már álltak. 1911. július 8-án nagy erejű földrengés volt Kecskeméten, mely megrongálta a laktanyát is. Az épületek helyreállításához és a romok eltakarításához utászokat vezényeltek ide.A kórház az 1919-es évek után sokat vesztett a jelentőségéből, mivel a háború után nem állomásozott annyi katona a helyőrségben, mint régen. 1924-ben a Magyar Királyi Kecskeméti Honvéd- és Közrendészeti Kórház nevet kapta, egy évvel később azonban civil kórház lett. 1945 tavaszán a laktanya átnevezési hullám eme objektumot sem kerülte el, júniustól a Petőfi laktanya nevet vette fel. Egy évvel később a Tiborc kollégium költözött a laktanyába, majd az ötvenes évektől a szovjet 166. önálló híradó zászlóalj állomásozott itt. A 70?-es években épült itt egy étkezde is. A laktanyát 1989-ben hagyta el a szovjet alakulat, az üres objektum a HM-hez került, és a Rudolf laktanyával együtt adták át a városnak 1990 áprilisában.

 

Az Erzsébet laktanya magányos főépülete napjainkban

Az Erzsébet laktanya magányos főépülete napjainkban

A kivonulás után a laktanya a kecskeméti Média Kft-hez került. A 90?-es évek elején a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára iratainak egy részét tárolták itt ideiglenesen, míg az új levéltári épület felépült. 1994-ben el kezdték felszámolni a kft-t, és a felszámoló, a Dunaholding Kecskemét Kft. 1996-ban elkezdte leromboltatni a laktanya század eleji épületeit. A laktanya öt tömbje közül kettőt a földdel tett egyenlővé ? engedély nélkül. A rendőrség a 10 milliós kár ellenére csak csekély összegű büntetést szabott ki.

Manapság a laktanya igen rossz állapotban van, a tetők lyukasak, a vakolat is inkább a földön van, mint a falon. Az egyik lovardába egy bútorüzlet költözött be, míg a másikban egy autós cég működik. A közeljövőben felújítás nem várható, és a műemléki védettség miatt nem bonthatják el az épületeket, így az állapotuk tovább romlik.

 

Az itt települt magyar alakulatok:

94. k. und k. gyalogezred ? Az egyik cseh sorozású pótzászlóalj állomásozott itt az I. világháború alatt

13. k. und k. (Jászkun) huszárezred ? Az alakulat a Rudolf laktanyában volt elhelyezve, de néhány egység az Erzsébet laktanyában szállt meg

 

Szovjet alakulatok:

?/? ?? 32839 - 166 ??? 93 ?? ??? – 93. gárda gépesített lövészhadosztály/ 166. önálló híradó zászlóalj, parancsnokság (1968. előtt)

?/? ?? 52266 – 166 ??? 93 ?? ??? ? 93. gárda gépesített lövészhadosztály/ 166. önálló híradó zászlóalj. (Fegyverzet a kivonáskor: 4db R-145BM) Az alakulat részt vett Csehszlovákia 1968-as megszállásában is. (08. 21. – 10. 24.)

 

A Ferenc József laktanya

A fentebb leírt laktanyaépítési törvényt figyelembe véve Lestár Péter az 1881. április 8.-kai közgyűlésen indítványozta, hogy Kecskemét városa építtessen gyalogsági garnizont is. Előbb ugyan a lovassági laktanya épült meg – szintén Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint, de egy évtizeddel Lestár előterjesztése után hozzákezdhettek a gyalogsági laktanya építéséhez is. Miután elkészült az épület, az ezredesi objektumból költöztek át ide a katonák.

A gyalogsági laktanya az I. világháború előtt

A gyalogsági laktanya az I. világháború előtt

 

1892. július 20-án herceg Lobkowitz Rudolf altábornagy megtekintette az újonnan felépített laktanyát. Az altábornagy 1902. július 21-én szemlélte meg a laktanyát, és vele az itt állomásozó 38-as gyalogezred bakáit. Az 1900-as évektől már kantin is működött a laktanyában. Később, a világháború során, itt is ápoltak sebesülteket, 1915. február 16-án zenés misét is rendeztek a betegeknek. A háború után a nemzetőrség ugyan őrizte, de mégis eltűnt a laktanyából: 500-600 korona értékű szabó- és cipőanyag, ezüst készletek, és a szeszesital állomány is megcsappant.

Az 1920-as évek elején a szegedi 9. honvéd gyalogezred III. zászlóalja, majd azt felváltva a II. zászlóalj állomásozott a laktanyában 1932. október 1-ig, amikor a 7. honvéd gyalogezred I. zászlóalja települt ide Kaposvárról, Szörényi Árpád őrnagy vezetésével. Később az ezred a város háziezrede lett, 1939. november 26-án ünnepség keretében csapatzászlót kaptak a várostól. 1942. május 31-én (a Hősök Napján) emléktáblát állítottak a laktanyában az I. világháborús áldozatoknak.

1945 tavaszán a laktanyát átnevezték Zrínyi Miklós Laktanyává. Három évvel később az I. emeleten lakásokat alakítottak ki a rászorulóknak, és bérbe adták. 1950-ben rövid ideig itt települt a 12. lövészhadosztály parancsnoksága, majd a laktanya szovjet kézbe került. Ezután csak kisebb módosításokat hajtottak végre az épületeken, de a laktanya déli részét a hatvanas években kibővítették két tiszti lakóházzal, illetve még egy legénységi épülettel. Az itt állomásozó szovjet alakulat 1989-ben hazatért, a laktanya a többi laktanyával együtt a HM-hez került, majd egy évvel később a város vette át.

?Kecskemét, 1994. november 14. hétfő. A városi közgyűlés döntött arról, hogy a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola a Ferenc József laktanyába költözhet. A nagyhírű kulturális és oktatási intézmény jelenlegi helyét a református egyház visszakapta. A kormány az iskola átköltöztetésének támogatására 500 millió forintot ítélt meg. Az elkészült műszaki terv szerint viszont az egykor a város által építtetett, majd a szovjet csapatok által használt, s immár megüresedett laktanya oktatási célra való felhasználásához több mint egymilliárd forintra van szükség. A képviselő-testület a rendkívül magas összeg ellenére is megszavazta költségvetéséből a felújításhoz, átalakításhoz szükséges 800 millió forintot.? ? Írta az MTI 1991. november 14.-i tudósítása. Így a főépületet a kivonulás után felújították és kibővítették, jelenleg a Kodály Zoltán Ének-Zenei Iskolaként működik itt, a másik épületet pedig átalakították inkubátorházzá. A két lakóépületet sem hagyták magukra, a szovjet tisztek egykori lakásait ma magyar családok foglalták el.

 

Az itt települt alakulatok:

 38. k. und k. gyalogezred (1868-1918) - A legendásan sok csatában győztes alakulat majd? 50 évig állomásozott Kecskeméten. A parancsnoka Anton Ritter Mollináry altábornagy volt, aki 37 évig volt a parancsnok. A Mollináry ezred az I. világháborúban mindegyik fronton megfordult.

M. kir. 9. (szegedi) honvéd gyalogezred (1920-as évek elejétől 1932-ig) ? A laktanyában állomásozott a III. zászlóalj, majd őket felváltotta a II. zászlóalj

M. kir. 7. (Zrínyi Miklós) honvéd gyalogezred (1932. október 1-től a II. vh-ig) A 13. gyaloghadosztály egyik alakulata volt, a parancsnokság az Árpád körúti laktanyában állomásozott. A felvidéki bevonuláskor az ezred ikerezredet (31. gyalogezred) állított fel.

MN 1709. (1950 nyarától októberig) ? A 12. lövészhadosztály parancsnoksága települt itt rövid ideig néhány közvetlen alakulatával, majd október 10-15 közt áttelepült Kiskunhalasra


Szovjet alakulatok: ?

A kadafalvi helikopter-repülőtér, a Csalánosi Parkerdő

[adsense_id=”2″]

A reptér irányító tornya. A háttérben Mi-24-es helikopterek

A reptér irányító tornya. A háttérben Mi-24-es helikopterek

?A 70-es években hozták létre a 93. gárda gépesített lövészhadosztály helikopterrajának repülőterét Kadafalva mellett, a Csalánosi Parkerdőtől délre.  Az itt állomásozott helikopter alakulat 1983-ban századdá fejlődött, majd 1989-ben a tököli helikopter ezred 3. százada lett, de csak a kivonás előtt települt át oda.

Baleset is előfordult a reptéren: 1989. október 4-én egy Mi-24-es helikopternek leállt a főrotorja a levegőben, a gép a landolás után az oldalára dőlt, és a pilóta komolyabban megsérült.? ? derül ki Vándor Károly: Légierő társbérletben című kötetéből.

A repülőtéren nagyobb épületkomplexumok nem voltak egy étkezdét leszámítva, mivel az alakulatok csak települtek a reptéren, a katonák az 1 km-re lévő alsószéktói laktanyában laktak. Igaz, a személyzet a széktói laktanyában került elhelyezésre, de a repülőtér nem az alsószéktói 110. ezredhez tartozott, illetve a helikoptereseken kívül egy másik alakulat is települt itt, valószínűleg a 902. önálló légiszállítású deszant roham zászlóalj. A helikopter leszállókat mára majdnem teljesen beépítették, az épületek nagy részét lebontották, új épületeket húztak fel, a terület jelenleg a Heliport Technikai Park tulajdona.

 

Deszantosok várnak a beszállásra egy An-12-es szállítógép mellett

Deszantosok várnak a beszállásra egy An-12-es szállítógép mellett

 

Sajnos a Csalánosi Parkerdőről kevés információ áll a rendelkezésre, de annyit biztosan tudni, hogy az 1800-as évek közepétől lőtérként, illetve gyakorlótérként használták a területet. 1876-ban említik meg először, amikor is augusztus végén az erdő mellett lőversenyt tartottak. 1889. július 20-án a 4. honvéd huszárezred céllövészetet hajtott itt végre. Az I. világháború után is lőtérként használták, az újoncok az erdőben kialakított lőtérre jártak lövészetre.

Az 1930-as évek végén egy lőszerraktár is épült itt, melyet a II. világháború során bombáztak a szovjetek, végül a város kiürítésénél a távozó honvédek felrobbantották. A háború után a magyar csapatok használták a területen lévő gyakorlóteret. Feltehetőleg 1956 után ez a terület is szovjet kézbe került, akik lőszerraktárként használták. A rendszerváltás után különféle rémhírek terjengtek az erdőben garázdálkodó, lányokat megrontó katonákról, és beszélték azt is, hogy amit az oroszok kivonuláskor nem tudtak magukkal vinni, azt az erdőben elásták, de ezek a történetek mára már feledésbe merültek.

Napjainkban az itt található kevés épület többségét elbontották, csak két épület maradt meg az erdő nyugati részén, illetve a mesterséges töltések. A terület sokáig nem volt látogatható, és bár 2002-ben akna- és fegyvermentesítették a területet, most is elő-elő bukkannak töltényhüvelyek, illetve éles lőszerek.

A csalánosi lövőtér és a Rudolf laktanya (nyíllal megjelölve), egy 1929-es katonai térképen (saját gyűjtemény).

A csalánosi lövőtér és a Rudolf laktanya (nyíllal megjelölve), egy 1929-es katonai térképen (saját gyűjtemény).

 

Kadafalván települt alakulatok:

?/? ?? 34120 - 347 ??? 36 ?? ? 36. Légi Hadsereg / 72. helikopter haj, majd 1983-tól 347. önálló helikopter század

?/? ?? 61607-T – 902 ???? – 902. önálló légiszállítású deszant roham zászlóalj (1979-ben érkeztek a DHDSCS alárendeltségében)

 

 A technikai javító üzem

 

A technikai javító üzem a Szegedi úton található. A háború után (feltehetőleg 1956 után) épült az orosz javító üzem, a többi laktanyától függetlenül. Ahogy egyre nőtt a Kecskeméten települő alakulatok száma, úgy vált fokozottan szükségessé egy külön javító üzem építése. Bár a kisebb javításokat a laktanyában is el lehetett végezni, de a nagyszámú jármű állomány számára mégis célszerűbb volt egy külön javító zászlóaljat Kecskemétre telepíteni, és így a nagyjavítást is el lehetett intézni helyben. Az itt települő alakulatot még 1991. előtt kivonták hazánkból.

Az itt települt alakulat:

?/? ?? 80895 - 73 ???? 93 ?? ??? – 93. gárda gépesített lövészhadosztály/ 73. önálló javító zászlóalj

 

A homokbányai/alsószéktói laktanya

 

Az alábbiakból jelentős rész Heltai Nándor Ébredező városrészek című könyvéből származik, melyet újabb információkkal, alakulatnevekkel, fejezetekkel, bekezdésekkel és visszaemlékezésekkel egészítettem ki.

A kezdetek:

Másfél évszázaddal ezelőtt Kecskemét még közel sem volt olyan nagy kiterjedésű város, mint ma. Petőfivárosnak még nyoma sem volt, a felsőszéktói tanyák többsége sem állt még, helyükön a Széktói rét terült el. A XIX. században gyakran rendeztek lóversenyeket itt, majd az első világháború után reptérként szolgált a rét. Az 5. vörös repülőszázad települt itt, és innen repülte bevetéseit a közeledő román csapatok ellen. Aztán elköltözött a repülőalakulat, és a rét üresen maradt egészen a II. világháború kitöréséig.

Ahogy sorban állították fel az új páncélos alakulatokat, úgy vált szükségessé az új laktanyák építése. Így volt ez a homokbányai laktanya esetében is. Az objektumot az 1940-es évek elején kezdték el építeni az Izsáki út jobb oldalán, a mai benzinkút helyén. A laktanya 1943-ra el is készült, és a II. páncélos zászlóalj valamint a zászlóalj egyik szállítószázada költözött be a frissen felépített laktanyába.

 

Harcok Kecskemét térségében:

1944 októberében egyre közeledett Magyarország belsejéhez a front, ezért október 9-én elrendelték a Duna-Tisza közének kiürítését. A front október 10-én érte el először Kecskemétet, amikor szovjet csapatok törtek be a reptérre, illetve a város keleti részébe, akiket ekkor még sikerült visszaverni. Hitler erődvárossá nyilvánította a várost, holott szinte semmilyen harcászati jelentőséggel nem bírt már. Október 29-én általános támadást indított a 2. Ukrán front, de egy német páncéloshadosztálynak még ekkor is sikerült ellenállni az oroszoknak, a város csak november 1-én esett el, amikor is előző nap északi irányban kitörték a németek, és a szovjetek hajnalban megszállták a várost.

Az alsószéktói laktanya egy 1989-es honvédségi térképen (a térkép nem teljesen pontos, több épületet nem, vagy rossz helyen tüntet fel). Az engedélyező neve és az engedélyszám a lábjegyzeteknél található.

Az alsószéktói laktanya egy 1989-es honvédségi térképen (a térkép nem teljesen pontos, több épületet nem, vagy rossz helyen tüntet fel). Az engedélyező neve és az engedélyszám a lábjegyzeteknél található.

A háború után:

A háború után több laktanya átnevezését is kérelmezték, így 1945 nyarán a Rákóczi Ferenc nevet kapta az üresen álló laktanya. A háború okozta károkat, sérüléseket nem javították ki, ehelyett 1946-ban versenytárgyalást írtak ki a laktanya lebontására. Tégláit a máriavárosi templom építéséhez ajánlották fel, és ezzel véget ért a laktanya rövid pályafutása.

A háború után pár évvel megkezdődött a hadsereg földuzzasztása. Rohamosan növekedni kezdett a hadsereg létszáma, így megint szükségessé vált az új laktanyák építése. Kecskeméten az új magyar laktanyát 1950-ben kezdték el építeni Alsószéktón, az Izsáki út bal oldalán. A 64. Állami Építőipari Tröszt magasépítő vállalatát bízták meg az építéssel. Az új laktanya a Zalka Máté nevet kapta, és az első alakulatok 1951 őszén érkeztek. Október 8-án a 2. felderítő zászlóalj, 15-én a 81. híradózászlóalj, majd a 12. lövészezred és a 88. légvédelmi tüzérosztály költözött be. November elején a 18. tüzérezred és a 302. tüzér javítóműhely érkezett meg. Az idetelepült alakulatok az 5. lövészhadosztály alárendeltségében voltak (a hadosztály parancsnokság a Szolnoki úton lévő Kossuth laktanyába települt, megszűnésekor a helyére a ?/? ?? 73404-es szovjet alakulat került), a 18. tüzérezredet leszámítva mely hadtest-közvetlen egység volt. Furcsának tűnhet, hogy ilyen sok alakulat egyetlen laktanyában volt elszállásolva, de az alsószéktói objektumot több mint 10 000 katona elhelyezésére tervezték. 1952-ben a 3. honi légvédelmi tüzérosztállyal bővült a laktanya, melynek az állománya az objektum dél-nyugati részén került elhelyezésre. 1953-ban a híradózászlóalj kitelepült Táborfalvára, s helyére a 174. javítózászlóalj érkezett.

A forradalmi események Kecskeméten:1956 októbere és novembere a kecskemétiek számára is eseménydús napokat tartogatott. Október 23-án este, a 12. lövészezrednek magasabb harckészültségi fokozatot rendeltek el, majd másnap az alakulat elindult Budapestre. 24-én az összes alakulatnak teljes harckészültséget rendeltek el. 25-én megerősítették a laktanya őrségét, és felfegyverezték az építőszázad katonáit is. Másnap a hadsereg erői sortüzet nyitottak a megyei börtönnél demonstráló tömegre. Eközben a Pestre felvonult lövészezred parancsot kapott, hogy szovjet alárendeltségében számolja fel a Corvin közi fegyveres csoportokat. Október 28-án bevonult az alsószéktói laktanyába a 24. harckocsi-rohamlöveg ezred Kalocsáról. Egy nappal később megalakult a kecskeméti nemzetőrség, és kb. 300 főt hoztak be a laktanyába kihallgatásra. November 2-án Kecskemétre rendelték a 75. páncéltörő tüzérosztályt és a 16. harckocsiezred egy részét is az alsószéktói laktanya védelmére. Ugyanezen a napon már érzékelhető volt a szovjet csapatmozgás, a környező utakat kezdték lezárni. November 4-én a bevonuló szovjet csapatok elfoglalták a laktanyát, és lefegyverezték a magyarokat, és időközben visszatértek a Budapestre felvezényelt csapatok is. Ezután már különösebb esemény nem történt a laktanyában a forradalom során.

 

A laktanya tulajdonosváltása:

1957 tavaszán megkezdték a 3. gépesített hadtest, és ezzel együtt az 5. lövészhadosztály felszámolását. Az alakulatok leadták a felszerelésüket a központi raktáraknak, a legénységet leszerelték vagy szétosztották más alakulatokhoz. Így tavaszra szépen lassan kiürült a laktanya, míg a 12. lövészezred április 2-án végülis átadta az objektumot egy szovjet alakulatnak (egyes források szerint a ?/? ?? 25707-es alakulatnak), és ezzel új fejezet nyílt a laktanya történetében.

A parancsnok, Zelenyev a 110. ezred emlékműve előtt. A ZIS-3-as páncéltörő ágyút később lecserélték egy BMP gyalogsági harjárműre.

 Építkezések 1957 után:

A szovjet fél követelésére a hatvanas években bővítették az alsószéktói laktanyát, ugyanis csak azzal a feltétellel költöztek volna ki a város belterületén önkényesen lefoglalt lakásokból, iskolából, az iparos székházból, stb., ha a magyarok új épületeket emelnek a katonai objektumban. Az építkezések költségeit az Állami Fejlesztési Bank állta. Követeléseiket egyre újabbakkal toldották meg, ami miatt szűkebb körben még az akkori megyei első titkár, a későbbi belügyminiszter is kifakadt. Épült itt többek között egy 2500 négyzetméteres étterem és 4500 négyzetméteres parancsnoki épület, 500-600 néző befogadására alkalmas színházterem, egy szabadtéri mozi, hét társas- és három panelház, valamint CLASP rendszerű, 24 tantermes, 6500 négyzetméter alapterületű, tornateremmel is rendelkező iskola (?64-es iskola). Továbbá külön helikopter-leszállók is épültek a legénységi étkezde mellett, a laktanyán kívül.

A legénységi étkezde előtt, 1985 októbere

A legénységi étkezde előtt, 1985 októbere

Eközben nálunk családok százai szenvedtek a kínzó lakáshiány miatt, megoldhatatlan helyiséghiánnyal küzdöttek az egészségügyi, kulturális és szociális intézmények, amikor az itt időző fegyveresek csak Kecskeméten (oroszul: ????????) több ezer négyzetméter ingatlant birtokoltak. A Vendégalakulat számlára utaltak át megyei, városi alapból származó milliókat is. Dr. Mező Mihály volt tanácselnök, korábban vb. titkár, majd a megyei tanács tervosztályának vezetője szerint az alsószéktói laktanyák építési költségeinek több mint kétharmadát a magyarok fizették. Ritkán fordult elő, hogy az oroszok a saját zsebükbe nyúltak volna. Egy alkalommal kérték, hogy a legfelsőbb szinten egyeztetett tervekben meghatározottnál nagyobb lakást építsenek a parancsoknak, és vállalják a különbözet megtérítését.

A megállapodás a Kecskemét város központjához csatlakozó, Honvéd tér 1. számú alatti laktanya, valamint a város területén elszórtan lévő lakások áttelepítéséről, illetve összevonásáról szólt.

A parancsnoki épület

A parancsnoki épület

 

Magyar pénzből legénységi épületek, tiszti lakások:

Az 1972. március 28-án kelt, magyar és orosz nyelven 5-5 példányban készült dokumentumot, a megyei és a városi tanács elnöke, egy-egy közvetlenül illetékes magyar és szovjet katonatiszt írta alá., Borisz Patrovics Ivanov vezérezredes, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka, és Szűcs László vezérőrnagy miniszterhelyettes láttamozta.

 

?Eszerint I/1. pont:

A laktanya áttelepítése céljára [?] a meglévő homokbányai laktanya mögötti területet jelöli ki. Az 52. számú dunaföldvári úttól a homokbányai laktanyához leágazó bekötőút északkeleti oldalán ? kb. 350 méter hosszúságú és 100 méter széles területre van szükség. [?].

A terület mezőgazdasági művelés alatt áll, azon néhány régebbi, esetleg engedély nélkül létesített épület van. A terület tulajdonjogának megszerzése a Honvédelmi Minisztérium ? mint későbbi kezelő ? feladata, míg a rajta lévő építmények megürítése és szanálása a városi tanács feladatát képezi.

A 3. pont szerint az új laktanyaépület 28-30 millió Ft értékű előirányzatú költségéhez a Honvédelmi Minisztérium 35 százalékos, a Kecskeméti Városi Tanács ugyancsak 35 százalékos, a Bács-Kiskun megyei tanács pedig 30 százalékos arányban járul hozzá, az alábbi táblázat szerinti ütemezésben.

7. pont: A város területén szétszórtan lévő, állami kezelésű és tanácsi rendelkezés alatt álló, 104 darab, szovjet családok által lakott lakás összevonása és áttelepítése érdekében a városi tanács megépíttet a homokbányai laktanya területén 2 darab MOT. 156/61 típusú, épületben 56 darab egyszobás és 52 darab kettőszobás összkomfortos új lakást. A lakóépületek a HM tulajdonába és a szovjet-parancsnokság használatába kerülnek. A lakásberuházás megvalósításának ideje 1972-1974 években célszerű, a laktanya áttelepítésével egy időben.

9. pont: A 108 db lakás elkészülte után, az üzembe helyezésétől számított 30 napon belül a szovjet-parancsnokság átköltözteti a város belső területén használt tanácsi lakásokból a lakókat, és a megürült lakásokat a magyar néphadsereg ingatlangazdálkodó szervei útján a városi tanács rendelkezésére bocsátja.?

Mindennapok a laktanyában:

 

A laktanyában az ötvenes évektől egészen a kivonásig nagyban zajlott az élet. Egyszerre több alakulat állomásozott itt, melyek gyakran tartottak gyakorlatokat. A csapatok feltehetőleg a Bócsa környéki lő- és gyakorlótérre jártak ki a nagyobb gyakorlatokra, lövészetekre, de a Csalánosi Parkerdőnél is tartottak lövészetet. Olykor-olykor a sorkatonákat is kiengedték (persze csapatban), hogy segédkezzenek a szüretelésben, ezért a volt katonák közül sokan emlékeznek meg az internetes fórumokon a finom cseresznyéről. Egyes katonák furcsállták azt, hogy csak az egészséges szemeket volt szabad a kosárba tenni, és nem pedig mindet. Hiába, Magyarországon azért más volt a szokás, mint a Szovjetunióban. A laktanyában természetesen könyvtár is működött, több mint 3 millió könyvvel, illetve itt nyomták a Gárdista című folyóiratot is. 1986-ban egy ideig Maszhadov, a későbbi csecsen elnök volt a laktanya parancsnoka.

 

Ünnepi felvonulás a hátsó alakulótéren. Háttérben a gyengélkedő.

Ünnepi felvonulás a hátsó alakulótéren. Háttérben a gyengélkedő.

A Fémmunkás Vállalat magyar-szovjet baráti társaságának meghívására hazánkban tartózkodó nyugdíjas szovjet tábornok elragadtatással számolt be Kecskeméten szolgáló százados fia leveleiről. Ő maga annyira fellelkesedett a városközponti Univer árukínálatán, hogy onnan levélben gratulált Kádárnak a megvalósult kommunizmusért. Álmélkodását csak az értheti meg, aki legalább néhány napot eltöltött a Szovjetunióban.

Naponta fogynak a tanúk, a lehetséges emlékezők. Örvendetes, hogy ? ellentétben a második világháború utáni időszakokkal ? itt alig-alig lehetett hallani szovjet katonák atrocitásairól. Kegyetlen szigorral tartották a laktanyában a sorkatonaságot. Igaz az Alsószéktóhoz közeli gazdák azonban okkal panaszkodtak: a gyakorlatra igyekvő vagy onnan hazatérő katonák meg-megdézsmálták a gyümölcsösöket, a szőlőket. A katonák egy része, mint minden más helyőrségben, itt is megismerkedett a magyarokkal. Előfordult, hogy például a kulturális tiszt feleségül szerette volna venni az egyik magyar művelődési intézmény igazgatónőjét, de ehhez nem kapta meg felettesei hozzájárulását. Olykor egy-egy vállalat, intézmény és egy-egy szovjet alakulat kölcsönös előnyökön alapuló alkalmi megállapodást kötött. Például a Bács-Kiskun Megyei Nyomdavállalatot szovjet katonák, darus kocsik költöztették át új telephelyre, amiért a nyomdavállalat egy zenekari felszerelést ajándékozott a katonáknak.

1989. február 18-án, a csapatkivonások előszeleként körülbelül 500-an látogattak el a Nyitott Kapuk Napján a laktanyába. A polgári személyek megismerkedhettek az itt lévő haditechnikával, és választ kaphattak kérdéseikre. A filmvetítésekkel és videoprogrammal színesített nyílt napon a szovjet katonai vezetők arról is szóltak, hogy a csapatkivonás keretében kb. 10 000 katona, és velük együtt kb. 4000 családtag távozik. Pár nappal később a szovjet hadsereg és a flotta megalakulásának 71. évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlést tartottak a laktanyában. Az eseményen részt vett Matvej Burlakov vezérezredes a DHDSCS parancsnoka, aki köszöntötte a magasabb egység parancsnokait, a szolgálatot teljesítő katonákat, a hozzátartozókat és vendégeket, továbbá jelen volt még Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter is.

A 110. ezred emlékműve, az előtérben tiszti családok

A 110. ezred emlékműve, az előtérben tiszti családok

 

A kivonulás:

?1991. június 16. Éjfél előtt néhány perccel az utolsó szovjet katonai szerelvény is elhagyta Magyarországot. A kormány közel 100 milliárd forintra becsülte a szovjet csapatok által okozott károk értékét, ezen belül 66,5 milliárdra a környezeti és természeti károkat. Az elhagyott szovjet laktanyák számbavételekor derült fény azokra a többnyire nyomorúságos életkörülményekre, amelyek között az itt állomásozó szovjet csapatok éltek. Nyilvánosságot kaptak azok az ?ideológiai körülmények? melyek szintén meghatározták életüket.? ? írta az MTI egyik 1991-es tudósítása.
 

1989 áprilisában Lobanov vezérőrnagy, a szovjet déli hadseregcsoport fegyverzeti parancsnok-helyettese bejelentette: Kecskemétről az év végéig 700-800 katonát szerelnek le. A 93. gárda gépesített lövészhadosztályt, melynek több alakulata és a parancsnoksága is Kecskeméten állomásozott, 1990. december végétől 1991 márciusáig fokozatosan vonták ki hazánk területéről, összesen 116 vonatszerelvénnyel (a kivonási ütemterv szerint). Elsőként persze a tisztek családjait. A rádióelektronikai egységeket még 1990 májusában és júniusában kivonták. A biztosító és kiszolgáló egységeket, valamint az anyagi készleteket fokozatosan szállították el. Az utolsó szovjet katonák (az objektumőrök, és az átadást végző tisztek stb.) 1991 júniusában távoztak.

Heltai Nándor 1990. december 20-án A legyőzött kétszer fizet? című írásában a megyei lapban helytelenítette, hogy a szovjetek kártérítést követeltek a túlnyomórészt magyarok által épített tiszti lakásokért, laktanyákért. V. N. Zuraljov vezérőrnagy, hadosztályparancsnokot azonban tévesen tájékoztatták, különben nem írhatta volna: ?nincs itt magyar pénz egy fillér sem, mert a szovjet Honvédelmi Minisztérium fizetett saját bugyellárisából?. Sajnálkozását fejezi ki az általa egyébként más írásaiból ismert újságíró éles kritikai hangja miatt, mert ők tulajdonképpen jóindulatúan jártak el a térítési összeg megállapításánál. Négyszeresét is kérhettek volna ugyanis a piaci törvények alapján, de tekintettel voltak a barátságra, meg az épületek elhasználódására.

 

Főtisztek a szemlén. Jobbról: Kalita őrnagy, Hnyikov őrnagy és Vascsenko őrnagy

Főtisztek a szemlén. Jobbról: Kalita őrnagy, Hnyikov őrnagy és Vascsenko őrnagy

 

Az első honfoglalók:

Ki gondolta volna két évtizede, hogy az 1-es autóbusz útvonalát meghosszabbítva útvonalát behajt a laktanyába? Sejtette-e valaki, hogy 2001-ben magyar utcanevek kerülnek a nem is olyan régen még cirill betűkkel nyilvántartott épületekre? A derülátók sem hihették, hogy az új évezred első évtizedének közepére-végére Homokbányán kellemes lakókörnyezet alakul ki. Először, egy évvel a katonák kiköltözése után, az elhelyezési gondokkal küszködő Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola költözött a Homokbányai laktanyába. A 24 tantermes iskolában a mintegy 700 diákot csaknem ötven pedagógus, szakoktató tanítja, neveli.

Az Orbán-kormány kollégiumépítő akciója keretében alakítottak ki 2000-ben és a következő két évben két modern diákotthont Homokbányán. A kétágyas és 2+kétágyas szobákban ideális körülmények között tanulhat a Kecskeméti Főiskola mindhárom karának közel 500 hallgatója. A kormányzat 2000 nyarán elfogadott állami bérlakás-építési program keretében az egyik legsikeresebb pályázatot a kecskemétiek nyújtottak be. A Széchenyi-terv első ütemében 120 lakást alakítottak ki. A következő évben újabb 120 család örvendezhetett új otthonának. A két 60 lakásos lakótömb rekonstrukciója 765 millió forintba került, ehhez a Gazdasági Minisztérium a Széchenyi terv keretében 530 millió forinttal járult hozzá. Mivel a háztömbök az Oktatási Minisztérium valamint a Kecskeméti Főiskola kezelésében vannak, közösen nyújtották be a pályázatot, a tulajdonjog azonban a városhoz került.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Az eskü, 1987 nyara

Az eskü, 1987 nyara

A megyei napilap Homokbánya egy új városrész címmel három érdekelt ember nyilatkozatát közölte 2002. január 16-án. Dr. Szécsi Gábor polgármester szerint: ?Most már jól látható, hogy az újabb és újabb beruházások nyomán ez a 70 hektáros terület néhány éven belül Kecskemét hangulatos, barátságos, sokak számára igazi otthont teremtő városrész lesz. Így a homokbányai városrész lassanként megtelik élettel, pezsgéssel. Köszönhető ez az önkormányzati bérlakásoknak, az egy vállalkozó által megvalósított beruházás keretében megvásárolható lakásoknak, kollégiumoknak és a működő középiskoláknak.?

 

Jánosi István (akkori) alpolgármester: ?célszerűnek látszik egy piac-közelibb, gazdaságosan működtethető bérlakás állomány kialakítása. Ennek érdekében első ütemben 120 bérlakás kialakítására nyújtottuk be támogatási igényünket a Gazdasági Minisztériumhoz. A pályázat nyert, így Homokbánya területén egy házgyári és egy úgynevezett blokkos technikával készült tömb felújítására kerülhetett sor.?

 

Az ötszörös túljelentkezés miatt újabb pályázatot adtak be költségelvű bérlakások építésére. Az elnyert 530 millió forintos támogatás lehetővé tette újabb két blokkos technológiával épült tömb megújítását. A főiskola negyven lakásra kapott bérlőkijelölési jogot, a Belügyminisztérium tízre, a másik tömb hatvan lakására pályázhattak a polgárok. A cél az volt, hogy mielőbb életképes, lüktető életű városrésszé alakuljon ki.

Mint az ismeretes, a 2000-es években 120, költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásba költözhettek be a lakók Homokbányán. 2002 elején pedig a Gazdasági Minisztérium arról értesítette az önkormányzatot, hogy elfogadta a város pályázatát újabb 120 lakás kialakítására.

Az utolsó építkezések 2010-ben kezdődtek, amikor tudósházat építettek az egyik legénységi épületből: ?Ma még lerobbant laktanya-épület, jövő ilyenkor korszerű tudósház áll majd a Kecskeméti Főiskola kollégiumai mellett a homokbányai városrészben. Az 1,2 milliárd forintos beruházás a legjelentősebb eleme annak a sokrétű uniós fejlesztési projektnek, amelyet a főiskola a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával hajt végre 32 hónap alatt.? ? írja Kecskemét város internetes oldala.

A laktanya benépesülését jelzi az is, hogy 2001-ben hét utca (Agyag, Homokkő, Homokszem, Kvarc, Téglás, Vályogvető, Rosta) kapott nevet.

 

A laktanya ma:

A laktanya szerencsére még nincs teljesen kibelezve illetve ?szétesve?, mint pl. a szentkirályszabadjai, de nemsokára hasonló sorsra jut, ha nem tesznek valamit az ügy érdekében. Az északi lakótelepet (a laktanya déli részében is található három társasház) majdnem teljesen újjáépítették, egy társasházat és a két kijevi panelt valamint pár parancsnoki épületet leszámítva. A laktanya nyugati oldalán lévő telephelyet (járműparkot) és a keleti oldalon lévő épületek nagy részét mára eldózerolták, a fákat kivágták. Ma már egy hatalmas füves mező illetve törmelékdombok vannak a helyükön. A Google Earth-ön meg lehet tekinteni, hogy hogyan is nézett ki korábban. Az alakulóteret autós iskolák használják gyakorlásra. A középső laktanya épületek üresen, többnyire érintetlenül állnak jobb sorsra várva. A vakolat sok helyen hiányzik, jó pár ablakot betörtek.

[adsense_id=”3″]

6 thoughts on “Daczi Péter: A kecskeméti szovjet laktanyák

 1. Adani

  3 évig laktam itt koleszban, és sokszor mentünk felfedezőútra a környéken találtunk is sok dolgot. Csavarok ,cirill betűs újságok, könyvek, táblák. Egy elhagyott épületben még működő villanykörtét is találtunk. Azt pletykálták, hogy titkos föld alatti alagút is van a belvárosi laktanyákhoz. Nem is tartom kizártnak, és még ma is meg lehet csak ugye el van dózerolva a lejárat vagy csak nagyon el van dugva, de ha építettek akkor vélhetően nem csak személyforgalomra épült vagyis jó széles, hogy akár tankok is elférjenek rajta.

  A sárga (2-es) koli mögött amúgy volt egy hangár, ahol tankokat tároltak, azt is felújította a fősuli 2008-ban általában kolis rendezvények, diszkók, ilyesmik voltak ott.

 2. Dpeti

  Nos eléggé kiveséztem a témát, és nagy valószínűséggel kijelenthetem, hogy nincs föld alatti alagút a laktanyában. Legfeljebb egy-két kisebb tároló. A föld alatti létesítményeket inkább a Csalánosi parkerdőnél kéne keresgélni…
  Nem emlékszel véletlenül, 2008-ban el volt már dózerolva a gépjármű park, melynek helyén most a Decathlon van?

 3. Tomchy

  Én is laktam a koliban pár évet, 2001-ben gyakorlatilag az első lakók voltunk. Esténként sokszor “végigkommandóztuk” az épületeket, jó móka volt. A legsúlyosabb az éhezde mögött kiborogatott, sózott halakat tartalmazó hordók voltak. 10 év után sem bomlottak még el a nagy heringek, igen jó illatot árasztva… :O)

 4. S. Asztalos Éva

  Nem hozzászólás, hanem kérés. Daczi Péterrel szeretném felvenni a közvetlen kapcsolatot, az e-mail címe kellene. Építész és műemlékvédelmi szakértő vagyok, a kecskeméti Erzsébet laktanya műemléki védettségű épületeinek felújítását készítem elő. Lenne néhány kérdésem a nagyszerű tanulmánya vonatkozó fejezetével kapcsolatban. A levéltári kutatások jelentős részén már túl vagyok, de maradt néhány kérdés, amiben talán tudna segíteni. Mivel a tanulmány alapján egyértelmű, hogy szívén viseli az elhagyott laktanyák sorsát, úgy gondolom számíthatok a segítségére. Legalább ez ne maradjon továbbra is “szellemváros”, erre most jó esély van. (Egy kecskeméti Daczi Pétert már kinyomoztam, de sajnos kiderült, hogy nem ő a szerző, csak névrokon.)
  Nem tudom, hogy olvassa-e a beérkezett véleményeket, de aki tudja a fórumon, az legyen szíves eljuttatni nekem Daczi Péter elérhetőségét (sasztalos@t-online.hu)
  Segítségüket előre is köszönöm.

   1. S. Asztalos Éva

    Köszönöm a gyors segítségét. A közvetlen kapcsolat létrejött. Úgy tűnik, hogy kölcsönösen hasznos lesz, mivel két különböző szempontból kutatjuk a laktanyák történetét.

A kommentek le vannak zárva.